Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De webshop van Colanbeen bv , een vishandel met maatschappelijke zetel te  Assenede, biedt haar klanten de mogelijkheid om verse viswaren online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen  van de webshop en elke aankoop die de klant plaatst bij Colanbeen bv. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

Ondernemingsgegevens
COLANBEEN BV
Schoolstraat 21
9960 Assenede
BE0899.377862
09.3447125
info@colanbeen.be

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en afhalingen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. De verkoper onderstreept dat huidige voorwaarden geen factuur-doch contractvoorwaarden zijn die van toepassing zijn op alle verkopen en ook op de aankopen door consumenten en particulieren. Om die reden verzoekt de verkoper de koper  akkoord te gaan met de voorwaarden.

ARTIKEL 4: levering en retour

Colanbeen bv gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen.

Door de aard van de producten kunnen we geen retourzendingen accepteren.

De bestellingen kunnen kosteloos  op de webshop via e-mail worden geannuleerd, indien de bestelling nog niet in de leveringsfase zit. Heel concreet wil dit zeggen dat  geannuleerd kan worden binnen de 4 u na bestelling!

ARTIKEL 5: PRIVACY


Colanbeen bv verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Colanbeen bv  toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Colanbeen bv bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Colanbeen bv uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Schoolstraat 21 9960 Assenede. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn online account en het gebruik van zijn paswoord. Colanbeen  bv respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op de webshop ter consultatie, wijziging of verwijdering. Colanbeen maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Colanbeen  houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u ons contacteren op 09 3447125 of per mail op info@colanbeen.be.